با تشکر از حسن انتخاب شما قوانین به شرح زیر می باشد:

  • استفاده از نام های رکیک ممنوع بوده و باعث حذف حساب کاربری شما می گردد.
  • هزینه گرفته شده از مشتری بعد یا در هنگام انجام سفارش غیر قابل بازگشت می باشد. (مخصوص خدمات داخل بازی)
  • پس از قبول انجام خدمات توسط انجام دهندگان خدمات در بازی، در صورت ناقص ماندن خدمات، به خدمات دهندگان هزینه ای پرداخت نمی گردد.
  • در صورتی که مشتری درخواست بازگشت هزینه را داشته باشد (در صورت تأیید مدیریت) هزینه حداکثر تا 48 ساعت بعد با احتساب مالیات به مشتری بازگردانده می شود.

سبد خرید من